• formuleert beleidsvoorstellen om te komen tot duurzame, creatieve en leefbare steden
  • begeleidt, ondersteunt en verleent subsidies aan lokale besturen binnen de thema’s:
    • stadsvernieuwing
    • slimme steden
    • sociale inclusie
  • volgt de Europese agenda op inzake stedenbeleid, fondsenwerving en projectoproepen
  • staat in voor de monitoring en rapportage, zoals bij de Gemeente-Stadsmonitor

Contactgegevens

Adres

Stedenbeleid
Agentschap Binnenlands Bestuur

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster