Bevoegdheden

De afdeling Beleidscoördinatie en Kenniscentrum heeft als opdracht:

  • de coördinatie van de bijdrage aan het regeerprogramma
  • de coördinatie van de beleidsnota en de beleidsbrieven
  • de inhoudelijke coördinatie van de begroting
  • de coördinatie van de parlementaire vragen
  • de coördinatie van afdelingsoverschrijdende projecten
  • de uitbouw en het beheer van het kenniscentrum
  • de aansturing van studies en wetenschappelijk onderzoek
  • de bewaking van de wetskwaliteit
  • de opvolging, de analyse en de ontsluiting van de conclusies van de rechtsgedingen
  • de Taalwetwijzer.

Contactpersonen