De Taalwetwijzer biedt een antwoord op vragen over de toepassing van de taalwetgeving. Per thema vind je de belangrijkste principes en een overzicht van veelgestelde vragen.

 

 

Het Steunpunt Taalwetwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur:   

  • maakt je wegwijs in de taalwetgeving en zal je zo nodig doorverwijzen naar de bevoegde instantie.
  • registreert de taalklachten die het via het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse Ziekenhuizen ontvangt.
  • geeft juridisch advies aan overheidsinstanties in dossiers waarin er vragen rijzen over de taalwetgeving.

Contact

Vlaamse overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Steunpunt Taalwetwijzer
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
Contacteer ons