Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalgebruik in mede-eigendom

Taalgebruik in mede-eigendom

De wetgever regelt het taalgebruik in de woonsector in bepaalde situaties. Op deze pagina vind je bijvoorbeeld meer informatie over je taalrechten als mede-eigenaar van een appartementsgebouw.

Wat is een mede-eigendom?

We spreken over mede-eigendom als de eigendom van een gebouw of van een groep gebouwen verdeeld is tussen verschillende personen. Elke persoon is dan eigenaar van:

 • een privaat gedeelte of een kavel van het gebouw;
 • een aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

Dat is het geval bij een appartementsgebouw. Mede-eigenaars zijn dan eigenaar van:

 • een privaat gedeelte, zoals een appartement of garagebox;

 • een aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals de inkomhal.

Bij mede-eigendom bestaat er doorgaans een private rechtsverhouding tussen de verschillende eigenaars.

Taalvrijheid

In België is het taalgebruik vrij. De taalvrijheid volgt uit art. 30 en 129 van de Grondwet(opent in nieuw venster).

Het is in principe niet mogelijk om het taalgebruik in het privéleven en het private rechtsverkeer te regelen. De wetgever kan het taalgebruik in de private rechtsverhoudingen, zoals bij mede-eigendom, dus niet regelen.

De vereniging van mede-eigenaars mag dus zelf bepalen welke taal ze gebruikt:

 • in de statuten van het appartementsgebouw;

 • tijdens de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars;

 • in de agenda of de notulen van de algemene vergadering;

 • in de communicatie met de syndicus.

Vertaling van documenten

Elke mede-eigenaar heeft recht op vertaling van bepaalde documenten naar de taal of 1 van de talen van het taalgebied waarin het appartementsgebouw ligt. Dat bepaalt het Burgerlijk Wetboek(opent in nieuw venster).

Dat recht geldt enkel als:

 • een mede-eigenaar daarom verzoekt;

 • het gaat om een schriftelijke communicatie over de mede-eigendom;

 • de documenten afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars;

 • de documenten, met uitzondering van de statuten, opgesteld zijn na 1 september 2010.

De vertaalkosten zijn voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars en zijn dus ten laste van alle mede-eigenaars. Dat geldt ongeacht het aantal mede-eigenaars dat om een vertaling verzoekt of ongeacht hun aandeel in de mede-eigendom. De syndicus moet volgens het Burgerlijk Wetboek(opent in nieuw venster) de vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen.

Voorbeelden
 • Een Nederlandstalige mede-eigenaar van een appartementsgebouw in Lier kan bijvoorbeeld een Nederlandse vertaling vragen van een Frans verslag van de vergadering van de vereniging van mede-eigenaars.
 • Een Franstalige mede-eigenaar van een appartementsgebouw in Lier kan bijvoorbeeld geen Franse vertaling vragen van een Nederlands verslag.
 • Voor appartementsgebouwen gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan een mede-eigenaar een vertaling van de stukken vragen in het Nederlands of in het Frans.

Veelgestelde vragen