Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalgebruik in het onderwijs

Taalgebruik in het onderwijs

De taalwetgeving in het onderwijs bevat regels over de onderwijs- en de bestuurstaal. De onderwijstaal is de taal die docenten gebruiken om onderwijs te verstrekken. De bestuurstaal is de taal waarin de school zijn administratieve handelingen moet opstellen, zoals een brief aan de ouders.

Basisonderwijs en secundair onderwijs

De scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs, de scholen van het GO! Gemeenschapsonderwijs en de scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs moeten rekening houden met taalregels.

Met de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs bedoelen we de scholen die een stad, een gemeente of een provincie inricht. In Brussel-Hoofdstad is de Vlaamse Gemeenschapscommissie de inrichtende macht van de vroegere Nederlandstalige provinciale scholen.

Met de scholen van het GO! Gemeenschapsonderwijs bedoelen we de scholen die de Vlaamse Gemeenschap inricht.

Met de scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs bedoelen we de scholen die een private vereniging inricht, maar die de overheid erkent en subsidieert. Het gaat bijvoorbeeld om een erkende en gesubsidieerde katholieke school.

Taalgebruik in het hoger onderwijs

Met ‘hoger onderwijs’ bedoelen we de universiteiten en de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Veelgestelde vragen