Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bestuurstaal in het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Bestuurstaal in het basisonderwijs en het secundair onderwijs

De bestuurstaal is de taal waarin de school zijn administratieve handelingen moet opstellen, zoals een brief aan de ouders.

Regelgeving

Met basisonderwijs bedoelen we het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Een basisschool is een school die kleuteronderwijs en lager onderwijs aanbiedt.

De Gewone Wet van 9 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen(opent in nieuw venster) bepaalt de bestuurstaal voor de scholen van het GO! Gemeenschapsonderwijs.

De Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken(opent in nieuw venster) bepalen de bestuurstaal voor de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs en voor de scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Homogeen Nederlands taalgebied

In het homogeen Nederlandse taalgebied is het Nederlands in principe de bestuurstaal.

Vlaamse faciliteitengemeenten

De term ‘Vlaamse faciliteitengemeenten’ is een verzamelnaam voor de rand- en taalgrensgemeenten.

  • De 6 randgemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel zijn: Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem en Wezembeek-Oppem.

  • De 6 Vlaamse taalgrensgemeenten zijn: Mesen, Spiere-Helkijn, Ronse, Bever, Voeren en Herstappe.

Ook in de Vlaamse rand- en taalgrensgemeenten is het Nederlands in principe de bestuurstaal.

Brussel-Hoofdstad

Het Nederlands is de bestuurstaal voor Nederlandstalige basisscholen en secundaire scholen in Brussel-Hoofdstad.

Toezicht en controle

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht(opent in nieuw venster) is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op de naleving van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken(opent in nieuw venster) en van de Gewone Wet van 9 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen(opent in nieuw venster).

De adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant(opent in nieuw venster) is verantwoordelijk voor het toezicht over de toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken en in het onderwijs in de 6 randgemeenten. Hij of zij kan toezicht uitoefenen op de scholen van het Gemeenschapsonderwijs, de officiële en de erkende scholen in de 6 randgemeenten.

De 6 randgemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel zijn: Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem en Wezembeek-Oppem.

De vicegouverneur(opent in nieuw venster) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken(opent in nieuw venster) in de 19 Brusselse gemeenten.

Sancties

Ambtenaren en gezagsdragers die de taalwetgeving in bestuurszaken niet naleven, kunnen disciplinair gestraft worden.

Handelingen die in de verkeerde taal zijn opgesteld, zijn nietig. Maar, de nietigheid is geen automatisme. Een belanghebbende moet een verzoek indienen bij de bevoegde instantie die de nietigheid moet vaststellen.

De naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken is een erkenningsvoorwaarde voor bepaalde scholen. (In extremis kan dit leiden tot een intrekking van de erkenning van de betrokken school.)