Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taalgebruik bij consumentenzaken

Taalgebruik bij consumentenzaken

Principe taalvrijheid

Handelaars en bedrijven mogen zelf beslissen welke taal ze gebruiken om hun producten aan te bieden aan hun klanten want artikel 30 van de Grondwet(opent in nieuw venster) bepaalt dat het taalgebruik in België in principe vrij is.

Op die taalvrijheid gelden uitzonderingen die voortvloeien uit:

  • de taalwetgeving in het bedrijfsleven;

  • het consumentenrecht.

Uitzonderingen door taalwetgeving in het bedrijfsleven

Het decreet van 19 juli 1973(opent in nieuw venster) regelt de talen in het bedrijfsleven in het homogeen Nederlandse taalgebied.

Het decreet van 19 juli 1973(opent in nieuw venster) bevat taalbepalingen:

  • voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van ondernemingen;

  • voor de akten en bescheiden voor het personeel;

  • voor de betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers.

Dat decreet(opent in nieuw venster) geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen met exploitatiezetel in het homogeen Nederlandse taalgebied.

Het gebruik van de talen in het bedrijfsleven wordt in Brussel-Hoofdstad en in de Vlaamse faciliteitengemeenten geregeld door artikel 52 van de Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster).

Artikel 52 Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster) bevat taalbepalingen:

  • voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van ondernemingen;

  • voor de akten en bescheiden voor het personeel.

Elke onderneming die goederen te koop aanbiedt aan de consument, moet de prijs daarvan schriftelijk en ondubbelzinnig aanduiden. Dat bepaalt artikel VI.3 van het Wetboek Economisch Recht(opent in nieuw venster).

Volgens het Steunpunt Taalwetwijzer valt die prijsaanduiding onder de toepassing van het decreet van 19 juli 1973(opent in nieuw venster) of onder artikel 52 van de Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster).

Wettelijk verplichte vermeldingen op facturen moeten ook voldoen aan het decreet van 19 juli 1973(opent in nieuw venster) of aan artikel 52 van de Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster).

Uitzonderingen door het consumentenrecht

De (Europese en Belgische) regelgeving rond consumentenrechten bevat ook enkele taalvoorschriften.

Uitzonderingen door taalregels voor specifieke producten en in specifieke sectoren

Naast de algemene taalregels voor etikettering, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen gelden er specifieke taalregels in bepaalde sectoren of voor bepaalde producten.

Deze bespreking is niet limitatief. Het is mogelijk dat er in specifieke sectoren of voor specifieke producten andere taalbepalingen staan in Europese en andere regelgeving.

Veelgestelde vragen