Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie- en screeningsdienst van de lokale geloofsgemeenschappen

Informatie- en screeningsdienst van de lokale geloofsgemeenschappen

De informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) controleert of:

  • de erkenningszoekende lokale geloofsgemeenschappen de erkenningsverplichtingen naleven tijdens:
    • de wachtperiode van de gewone erkenningsprocedure
    • de verkorte erkenningsprocedure (enkel voor geloofsgemeenschappen die reeds vóór 1 juli 2019 een erkenningsvraag bij het representatief orgaan indienden).
  • de reeds erkende besturen van de eredienst de erkenningscriteria en de administratieve verplichtingen blijvend naleven.

Op basis van de verzamelde inlichtingen, adviseert ISD de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, die kan beslissen over:

  • de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen
  • mogelijke sanctionering van besturen van de eredienst.

ISD bouwt hiertoe een specifieke informatiepositie uit door:

  • informatie-uitwisselingsakkoorden af te sluiten met andere overheidsinstanties en relevante stakeholders
  • tijdens een erkenningsprocedure de schakel te vormen tussen de toezichthoudende overheden en de lokale geloofsgemeenschappen.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Informatie- en screeningsdienst van de lokale geloofsgemeenschappen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Informatie- en screeningsdienst van de lokale geloofsgemeenschappen

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Directeur

Henry Sven