Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokale Financiën

Lokale Financiën

De afdeling Lokale Financiën heeft als opdracht:

  • de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie in verband met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen en de financiële stromen (fondsen, infrastructuursubsidies, de lokale fiscaliteit)
  • het kenniscentrum voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen
  • het bestuurlijk toezicht op meerjarenplannen, budgetten, jaarrekeningen, overrulingen, herschikkingen van leningen van de lokale besturen en de lokale fiscaliteit
  • de permanente monitoring van de financiële toestand van de besturen (knipperlichtenrapportering, ESR-rapportering, waarborgenregeling)
  • de controle op subsidies voor stedenbeleid, inburgering en integratie
  • het beheer van de financiële stromen naar de lokale besturen, meer bepaald van de fondsen en van de infrastructuursubsidies.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 40 21
Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Financiën

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Financiën

Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van Dooren Bart

Arbeidsreglement