Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokale Financiën

Lokale Financiën

De afdeling Lokale Financiën heeft als opdracht:

  • de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie in verband met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen en de financiële stromen (fondsen, infrastructuursubsidies, de lokale fiscaliteit)
  • het kenniscentrum voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen
  • het bestuurlijk toezicht op meerjarenplannen, budgetten, jaarrekeningen, overrulingen, herschikkingen van leningen van de lokale besturen en de lokale fiscaliteit
  • de permanente monitoring van de financiële toestand van de besturen (knipperlichtenrapportering, ESR-rapportering, waarborgenregeling)
  • de controle op subsidies voor stedenbeleid, inburgering en integratie
  • het beheer van de financiële stromen naar de lokale besturen, meer bepaald van de fondsen en van de infrastructuursubsidies.

Contactgegevens

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van Dooren Bart