Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 70), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel:

  • staat in voor beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:
    • de lokale samenwerking en verzelfstandiging
    • het lokaal personeelsbeleid
    • en het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen
  • oefent het bestuurlijk toezicht uit op de lokale besturen in deze materies
  • ondersteunt de Beroepscommissie Tuchtzaken (lokale en provinciale personeelsleden) en het comité C
  • behandelt de aanvraagdossiers voor toekenning van eretekens en eretitels voor het personeel en de mandatarissen van de lokale besturen.