De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege.

De Raad spreekt zich onder meer uit over de bezwaren tegen de verkiezing en de juistheid van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verder ook bevoegd voor sommige andere geschillen, vermeld in het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en de OCMW-wet.

Algemene contactgegevens

Adres

Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 81), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)