Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Vlaamse Openbare Instelling van het type A
  • stelt financiële hulpmiddelen ter beschikking van land- en tuinbouwers en van hun verenigingen en coöperaties, om alle verrichtingen te bevorderen die de productiviteit van de land- en tuinbouwbedrijven verhogen, hun rendabiliteit verzekeren en opvoeren, en de kostprijs verminderen
  • steunt investeringsverrichtingen, bijvoorbeeld bij het verwerven, uitbreiden of verbeteren van goederen van blijvende aard, zoals gebouwen, constructies, bedrijfsuitrustingen, installaties, machines, werktuigen en materiaal
  • helpt bij de omschakeling van bedrijven ingevolge gewijzigde economische omstandigheden
  • ondersteunt de installatie van jonge land- en tuinbouwers
  • helpt bij de verwerking en commercialisatie van land- en tuinbouwproducten, voornamelijk bij wijze van coöperatie
  • ondersteunt ook investeringen betreffende hoevetoerisme.

Contactgegevens

Telefoon
0495 58 35 23
Fax
02 552 74 71
Adres

Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 bus 40, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Koning AlbertII laan 35 bus 41, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Teamhoofd

De Laender Daniel

Diensthoofd

Elst Lea

Afdelingshoofd

Uytdewilligen Luc

Arbeidsreglement