De afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving staat in voor:

 • coördinatie van de beleidsvoorbereidende opdrachten van het Departement Landbouw en Visserij
 • coördinatie van de begroting van het departement
 • proactieve opvolging van de langetermijndoelstellingen en de strategische beleidsthema's, zowel op internationaal, Europees, federaal, (inter)regionaal als sectoraal niveau
 • opvolging van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid in al zijn aspecten en de toepassing hiervan in Vlaanderen, met specifieke aandacht voor:
  • de coördinatie van het markt- en ketenbeleid van de verschillende voor Vlaanderen relevante landbouwsectoren
  • de coördinatie van het plattelandsontwikkelingsbeleid (inclusief CCEP)
 • verzorgen van de juridische ondersteuning van alle afdelingen van het Departement
 • verzorgen van de contacten met de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en het Vlaams Parlement
 • verdediging van het landbouwbeleid en de afstemming ervan met alle andere Vlaamse beleidsvelden met prioriteit voor ruimte, leefmilieu, energie en innovatie
 • verlenen van adviezen over natuur- en omgevingsdossiers
 • voorzien in beleidsvoorlichtingsactiviteiten.

Met het oog op kennisopbouw en functioneren als de studiedienst van het Departement Landbouw en Visserij heeft de afdeling de volgende taken:

 • verstrekken van beleidsinformatie door het opstellen van indicatoren. Hiervoor beschikt de afdeling over het Landbouwmonitoringsnetwerk, waaraan 720 Vlaamse land- en tuinbouwers meewerken. De buitendiensten beheren het Landbouwmonitoringsnetwerk, dat deel uitmaakt van het Europees informatienet inzake landbouwboekhoudingen. Tevens maken we gebruik van data verzameld door andere diensten
 • opstellen van het tweejaarlijks Landbouwrapport (LARA) en Visserijrapport (VIRA)
 • opvolgen van het ondernemerschap en de rentabiliteit van de verschillende land- en tuinbouwsectoren
 • uitvoeren van beleidsanalyses over de impact van het Europese en Vlaamse landbouwbeleid (GLB, PDPO, GMO..)
 • beleidsevaluaties op raakvlak van landbouw, milieu en ruimte (agrobiodiversiteit, foodprinting)
 • studiewerk over innovatieve thema’s (crowdfunding, insectenteelt,..)
 • onderzoeksturing door het Platform voor Landbouwonderzoek, dat de universiteiten (KULeuven en UGent), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de hogescholen (HOGent en KHKempen), de praktijkcentra, de landbouworganisaties (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum), het Departement Landbouw en Visserij, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), bij elkaar brengt.

Contactgegevens

Adres

Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving
Departement Landbouw en Visserij

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Routeplanner opent in nieuw venster

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Routeplanner opent in nieuw venster

Koning Albert I-laan 1, 8200 Brugge, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Lange Kievitstraat 111, 2018 Antwerpen, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd ad interim

Van Den Bossche Danny