Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van privaat recht

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) verzorgt, in opdracht van het bedrijfsleven en van de Vlaamse Regering, in binnen- en buitenland de marketing van de producten en diensten van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw-, visserij- en agrovoedingssector, met bijzondere aandacht voor een gedifferentieerd kwaliteitsbeleid. Met die promotie wil VLAM een toegevoegde waarde creëren die bijdraagt tot leefbare en duurzame sectoren in het belang van de bijdragebetalende marktdeelnemers en van de Vlaamse agrarische producent

Contactgegevens

Telefoon
02 486 64 94
Adres

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Ellipsgebouw

Koning AlbertII laan 35 bus 50, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Koning Albert II laan 15 bus 411, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Algemeen directeur

Fontaine Filip

Oprichting

Bij decreet van 7 mei 2004 werd het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) omgevormd tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2006.

VLAM is de rechtsopvolger van de vzw Promotie van Vlaamse Landbouw-, Tuinbouw- en Zeevisserijproducten. Die vzw werd opgericht bij decreet van 21 december 1994 en nam de taken over van de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten. Bij decreet van 20 december 1996 werd (met ingang van 7 februari 1997) de naam van de vzw gewijzigd in Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing. Op 5 december 2003 wijzigde de algemene vergadering de naam nogmaals in Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

Syndicaal statuut

De wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is van toepassing op de personeelsleden van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

VLAM valt onder het toepassingsgebied van paritair comité nummer