Algemene contactgegevens

Adres

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 50), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koning AlbertII laan 35 bus 50, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 552 80 01

Bevoegdheden

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) verzorgt, in opdracht van het bedrijfsleven en van de Vlaamse Regering, in binnen- en buitenland de marketing van de producten en diensten van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw-, visserij- en agrovoedingssector, met bijzondere aandacht voor een gedifferentieerd kwaliteitsbeleid. Met die promotie wil VLAM een toegevoegde waarde creëren die bijdraagt tot leefbare en duurzame sectoren in het belang van de bijdragebetalende marktdeelnemers en van de Vlaamse agrarische producent

Contactpersonen

Algemeen directeur

Fontaine Filip