Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK):

  • zorgt voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens
  • speelt een sleutelrol in de Kustwacht en is bovendien de motor van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) van de Scheldemonden
  • is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen
  • ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone
  • verzorgt de hydrografische en hydrometeorologische dienstverlening.

Afdeling Kust heeft de zeewering als kerntaak, beveiligt de Vlaamse kust tegen het geweld van de zee, werkt aan geïntegreerd kustzonebeheer, beheert de vier kustjachthavens en ondersteunt de scheepvaart vanuit haar hydrografie.
Afdeling Scheepvaartbegeleiding begeleidt samen met Nederlandse collega's vanaf de wal alle scheepvaart. Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee.
LOODSWEZEN zorgt door ultiem vakmanschap voor het veilig en vlot beloodsen van vaartuigen, van en naar de Vlaamse havens.
VLOOT is een rederij gespecialiseerd in het management (technisch, operationeel, nieuwbouw) van schepen die ingezet worden voor opdrachten binnen de overheidsniche.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 77 27
Adres

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Koning Albert II laan 15 bus 454, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Balcaen Nathalie

Woordvoerder

Van Camp Peter

Communicatieverantwoordelijke

Vanhoucke Daphne

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.