Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onroerend erfgoed is zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als maritiem erfgoed.

Het agentschap Onroerend Erfgoed:

  • bereidt het beleid voor om het onroerend erfgoed in Vlaanderen te behouden en te beheren, het voert dit beleid uit en evalueert het
  • inventariseert en beschermt waardevolle gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed
  • ondersteunt burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties bij het onroerenderfgoedbeheer met adviezen en premies
  • moedigt lokale overheden en instanties aan om een grotere verantwoordelijkheid in onroerenderfgoedzorg op te nemen en begeleidt hen hierbij
  • erkent onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, onroerenderfgoeddepots en archeologen en metaaldetectoristen.
  • draagt de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover
  • beheert een omvangrijke collectie archeologische ensembles in een erkend onroerenderfgoeddepot en stelt ze ter beschikking voor onderzoek
  • ondersteunt de bevoegde minister bij de voorbereiding van het beleid.

Algemene contactgegevens

Contactpersonen

Waarnemend administrateur-generaal

Callaert Gonda

Data Protection Officer

Suykens Anthony