Algemene contactgegevens

Adres

Onroerend Erfgoed

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 5), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 16 50
E-mail
info@onroerenderfgoed.be
Contactformulier
https://www.onroerenderfgoed.be/contact
Website
http://www.onroerenderfgoed.be

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Vanblaere Sonja

Communicatieverantwoordelijke

Van Damme Birgit

Data Protection Officer

Suykens Anthony

Bevoegdheden

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onroerend erfgoed is zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als maritiem erfgoed.

Het agentschap Onroerend Erfgoed:

  • bereidt het beleid voor om het onroerend erfgoed in Vlaanderen te behouden en te beheren, het voert dit beleid uit en evalueert het
  • inventariseert en beschermt waardevolle gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed
  • ondersteunt burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties bij het onroerenderfgoedbeheer met adviezen en premies
  • moedigt lokale overheden en instanties aan om een grotere verantwoordelijkheid in onroerenderfgoedzorg op te nemen en begeleidt hen hierbij
  • erkent onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, onroerenderfgoeddepots en archeologen en metaaldetectoristen.
  • draagt de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover
  • beheert een omvangrijke collectie archeologische ensembles in een erkend onroerenderfgoeddepot en stelt ze ter beschikking voor onderzoek
  • ondersteunt de bevoegde minister bij de voorbereiding van het beleid.