Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onroerend Erfgoed

Onroerend Erfgoed

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onroerend erfgoed is zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als maritiem erfgoed.

Het agentschap Onroerend Erfgoed:

  • bereidt het beleid voor om het onroerend erfgoed in Vlaanderen te behouden en te beheren, het voert dit beleid uit en evalueert het
  • inventariseert en beschermt waardevolle gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed
  • ondersteunt burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties bij het onroerenderfgoedbeheer met adviezen en premies
  • moedigt lokale overheden en instanties aan om een grotere verantwoordelijkheid in onroerenderfgoedzorg op te nemen en begeleidt hen hierbij
  • erkent onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, onroerenderfgoeddepots en archeologen en metaaldetectoristen.
  • draagt de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover
  • beheert een omvangrijke collectie archeologische ensembles in een erkend onroerenderfgoeddepot en stelt ze ter beschikking voor onderzoek
  • ondersteunt de bevoegde minister bij de voorbereiding van het beleid.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 16 50
Adres

Onroerend Erfgoed

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Onroerend Erfgoed

Koning Albert II laan 15 bus 236, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

De Wilde Peter

Data Protection Officer

Suykens Anthony

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Wilmus Freya

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004. Dit besluit is in werking getreden op 1 juli 2006. Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 breidde de taken van het VIOE uit en introduceerde de roepnaam Onroerend Erfgoed.

Ter info: het VIOE was aanvankelijk een wetenschappelijke instelling, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004. Die wetenschappelijke instelling was de rechtsopvolger van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP), opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1991 en zelf de opvolger van de Nationale Dienst voor Opgravingen.

inwerkinggetreden bij

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid (B.S. 22.08.2006)

Personeelsregelgeving

Het personeel van dit agentschap valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Het agentschap Onroerend Erfgoed is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het agentschap Onroerend Erfgoed valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.