Algemene contactgegevens

Adres

Vlaams Energieagentschap

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 (bus 17), 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
1700
E-mail
energie@vlaanderen.be
Website
http://www.energiesparen.be

Bevoegdheden

  • zorgt voor de beleidsuitvoering en -ondersteuning van het energiebeleid in Vlaanderen
  • moedigt het rationeel energiegebruik en de milieuvriendelijke energieproductie aan
  • levert adviezen en attesten over rationeel energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen af in het kader van fiscale aftrek en andere subsidiedossiers voor bedrijven
  • zorgt voor de actieplannen over rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen van de energiesector en andere doelgroepen, en evalueert ze
  • vertegenwoordigt de Vlaamse overheid in Enover, het overlegforum tussen de gewesten en het federale niveau waarin energiemateries behandeld worden
  • houdt zich bezig met dossiers over de energieprestatieregelgeving (EPB) en de energieprestatiecertificaten (EPC)

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Peeters Luc

Data Protection Officer

Lauwereyns Kim