Algemene contactgegevens

Adres

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Woningkwaliteit

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 40), 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Telefoon
1700

Bevoegdheden

De Afdeling Woningkwaliteit:

 • waakt over de kwaliteit van wonen, woningen en kamers
 • volgt het beleid op inzake leegstand, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid:
  • verleent adviezen aan burgemeesters rond ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
  • behandelt beroepen in de administratieve procedure tot ongeschiktheid en onbewoonbaarheid
  • beheert de Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid
 • ondersteunt de Vlaamse gemeenten en sociale verhuurkantoren op het vlak van woningkwaliteit
 • voert conformiteitsonderzoeken uit
 • verleent advies over het programma 'Woonprojecten'.

Afdeling Woningkwaliteit omvat ook de Vlaamse wooninspectie.

Op lokaal vlak is Afdeling Woningkwaliteit opgedeeld in twee regio's:

 • Meldpunt Woningkwaliteit regio Oost voor de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg
 • Meldpunt Woningkwaliteit regio West voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van den Bosch Hilde