De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen is een onderwijseigen administratief rechtscollege voor het hoger onderwijs. De Raad kan uitspraken doen over betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen maar behandelt geen materiële vergissingen.

Iedere student ingeschreven aan een universiteit, hogeschool of andere ambtshalve geregistreerde instelling kan - na uitputting van het intern beroep bij de onderwijsinstelling - een verzoekschrift tot beroep indienen bij de Raad wanneer hij een studievoortgangsbeslissing wil betwisten.

Ook personen die een bekwaamheidsonderzoek aanvragen bij een validerende instantie in de schoot van een associatie worden beschouwd als studenten en kunnen terecht bij de Raad.

Contactgegevens

Adres

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Raad voor Betwisting studievoortgangsbeslissingen

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15 bus 130, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 98 65

Contactpersonen

Voorzitter

Deridder Jim