Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel

Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel

 • volgt van dichtbij de ontwikkeling van de regelgeving over onderwijspersoneel en geeft daarover advies
 • ondersteunt de werkstations van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen bij de uitvoering van gemeenschappelijke taken
 • behandelt dossiers van arbeidsongevallen, ongevallen buiten dienstverband en beroepsziekten van de personeelsleden van het onderwijs
 • beantwoordt principiële juridische vragen over de onderwijsreglementering op het vlak van personeel
 • behandelt en volgt de rechtszaken (burgerlijke zaken en Raad van State) over personeelsaangelegenheden
 • bewaakt de correcte werking van het salarissysteem, waarmee het onderwijspersoneel wordt uitbetaald en de voornaamste sociale en fiscale verplichtingen worden vervuld
 • is verantwoordelijk voor bepaalde niveau-overschrijdende aspecten van personeelsdossiers, zoals het bijsturen van betalingsgegevens
 • spreekt zich uit over dossiers inzake het in aanmerking nemen van vroegere diensten voor de salarisanciënniteit
 • zorgt voor de budgettaire verwerking van de salarisbetalingen, de fiscale en sociale werkgeversverplichtingen, en ondersteunt de begrotingsopmaak voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
 • coördineert de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie
 • zorgt voor de afhandeling en terugbetaling van de schuldvorderingen voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, en voor de fietsvergoeding van het onderwijspersoneel
 • zorgt voor de afhandeling en uitbetaling van de onkosten voor bedrijfsrevisoren voor schoolbesturen (grote vzw's)
 • zorgt voor de terugbetaling van de schuldvorderingen voor de bestaanszekerheidsvergoeding voor de busbegeleiders

Contactgegevens

Telefoon
02 553 65 09
Fax
02 553 65 25
Adres

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel

Koning Albert II laan 15 bus 139, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Panneels Herman

Arbeidsreglement