Gedaan met laden. U bevindt zich op: Scholen Basisonderwijs, CLB en DKO

Scholen Basisonderwijs, CLB en DKO

Scholen kunnen hier terecht voor:

 • de erkenning, financiering of subsidiëring van instellingen
 • het wijzigen van de schoolstructuur en het onderwijsaanbod
 • de verificatie van leerlingenaantallen en de regelmatigheid van de leerlingen
 • de berekening en de controle op de aanwending van de omkadering
 • de berekening en de controle op het gebruik van de verschillende soorten toelagen
 • de samenstelling van scholengemeenschappen
 • de afwijkingen bij de organisatie van het schooljaar
 • de ondersteuning van de lokale overlegplatforms
 • de ondersteuning van de schooladministratie.

Ouders, leerlingen en scholen kunnen hier terecht voor:

 • het verkrijgen van een verslag van een schooldoorlichting
 • het volgen van huisonderwijs
 • het toezicht op de leerplicht
 • het verkrijgen van hulpmiddelen die een kind met een handicap nodig heeft om het onderwijsleerproces in een gewone school, in het volwassenenonderwijs of in het hoger onderwijs te kunnen volgen
 • het beantwoorden van vragen over de rechten en plichten van leerlingen.

De afdeling verstrekt ook inlichtingen en levert een aantal gegevens aan voor interne en externe klanten.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 90 15
Adres

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Basisonderwijs, CLB en DKO

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Basisonderwijs, CLB en DKO

Koning Albert II laan 15 bus 137, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van De Velde Veerle

Arbeidsreglement