Gedaan met laden. U bevindt zich op: Scholen Secundair Onderwijs

Scholen Secundair Onderwijs

Scholen kunnen hier terecht voor:

 • de erkenning, financiering of subsidiëring
 • het wijzigen van de schoolstructuur en het studieaanbod
 • de verificatie van leerlingenaantallen en de regelmatigheid van de leerlingen
 • de berekening en de controle op de aanwending van de omkadering
 • de berekening en de controle op het gebruik van de verschillende soorten toelagen
 • de samenstelling van scholengemeenschappen
 • de ondersteuning van de schooladministratie.

Ouders, leerlingen en scholen kunnen hier terecht voor:

 • het beantwoorden van vragen over de rechten en plichten van leerlingen
 • het toezicht op de leerplicht
 • het opvolgen van huisonderwijs
 • het startbanenproject Scholen voor jongeren - jongeren voor scholen
 • het startbanenproject Verkeersveiligheid
 • het verkrijgen van een vervangend attest voor een verloren gehomologeerd studiebewijs
 • het verkrijgen van een verslag van een schooldoorlichting.

De afdeling verstrekt ook inlichtingen en levert een aantal gegevens aan voor interne en externe klanten.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 87 14
Adres

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Secundair Onderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Secundair Onderwijs

Koning Albert II laan 15 bus 138, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Lips Ann

Arbeidsreglement