Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Onderwijsraad

Vlaamse Onderwijsraad

Strategische adviesraad
  • is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming waarin vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap overleggen over het onderwijs- en vormingsbeleid; op basis daarvan geeft de VLOR adviezen aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming en het Vlaams Parlement
  • kan overleg organiseren over alle onderwijsthema's waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is
  • besteedt veel aandacht aan studie en documentatie ter ondersteuning van de kerntaken

Contactgegevens

Telefoon
02 219 42 99
Adres

Vlaamse Onderwijsraad

Zenithgebouw

Koning AlbertII laan 37, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaamse Onderwijsraad

Koning Albert II laan 15 bus 590, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Algemeen secretaris

Van Heurck Leen

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Savat Peter

Oprichting

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs-II (inzonderheid Titel IX) (B.S. 18.08.1990).

Bij decreet van 2 april 2004 (inzonderheid Titel IV) en in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden werd de Vlaamse Onderwijsraad opnieuw opgericht als strategische adviesraad. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van de Vlaamse Onderwijsraad valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is de VLOR gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de VLOR.

Syndicaal statuut

De VLOR is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De VLOR valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

De VLOR valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.