Algemene contactgegevens

Adres

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van Belgïe

Hertogsstraat 1, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

 • is werkzaam op het gebied van de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen
 • heeft de opdracht de Vlaamse en de federale overheden te adviseren op het gebied van de volksgezondheid, en op het gebied van de wetenschapsbeoefening, het onderwijs en de vorming, de beroepspraktijk in de geneeskunde, de farmacie, de diergeneeskunde en de aanverwante wetenschappen
 • adviseert in het bijzonder de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, over de wetenschappelijke grondslagen van het beleid en organiseert daartoe bijeenkomsten als voorbereiding op de vaststelling van standpunten over behandelde onderwerpen
 • publiceert haar adviezen in het Jaarboek en Verslagen van de Academie
 • bevordert het wetenschappelijk onderzoek door:
  • wetenschappelijke prijzen uit te reiken
  • bijeenkomsten en voordrachten te organiseren
  • wetenschappelijke publicaties uit te geven