Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afdeling Beleidscoördinatie

Afdeling Beleidscoördinatie

De afdeling Beleidscoördinatie:

 • zorgt met betrekking tot de thema’s welzijn, volksgezondheid en gezin voor strategiebepaling en strategische plannen:
  • levert input voor het regeerakkoord, de beleidsnota’s en beleids- en begrotingstoelichtingen
  • geeft advies aan de minister, de beleidsraad en het managementcomité
  • ontwikkelt beleidsvoorstellen voor het hele beleidsdomein
 • is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding:
  • neemt het voortouw bij het thematisch uitwerken van beleidsdossiers en (regelgevende) concepten
  • volgt trends, feiten en actuele gebeurtenissen in het beleidsdomein
  • definieert voorstellen van beleidsprioriteiten, aandachtspunten en risicofactoren
  • volgt de werkzaamheden van het Vlaams Parlement en van de andere overheden
  • bouwt netwerken uit: intern, beleidsdomeinoverschrijdend en extern
  • onderhoudt contacten met het werkveld en de sectoren, met officiële instanties en met wetenschappelijke kringen
  • voert mee het projectmanagement van agentschapoverschrijdende projecten
 • stemt het beleid mee af op beleidsontwikkelingen op lokaal, regionaal of federaal niveau
 • coördineert het wetenschappelijk onderzoek als instrument van beleidsevaluatie voor het beleidsdomein
 • coördineert en ondersteunt lokaal sociaal beleid
 • coördineert en ondersteunt het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid
 • adviseert over en werkt mee aan de opmaak van regelgeving, bewaakt mee de kwaliteit van de regelgeving en volgt mee internationale juridische ontwikkelingen op
 • volgt de juridische geschillen op die te maken hebben met de beleidsuitvoering voor het Departement Zorg
 • volgt de juridische geschillen op m.b.t. het beleid in samenspraak met het inhoudelijk bevoegde agentschap
 • geeft juridisch advies over de interpretatie en de toepassing van regelgeving, voornamelijk betreffende het juridisch kader waarin het Departement Zorg fungeert
 • stelt documentaire informatie binnen het beleidsdomein ter beschikking via online diensten en een bibliotheek
 • coördineert de werkzaamheden voor specifieke thema’s en onderwerpen, zoals de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) en vraagstukken sociaal recht
 • verzorgt het secretariaat van de kamer voor welzijnsvoorzieningen van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers
 • omvat de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België(opent in nieuw venster) die deskundigenadviezen verleent aan Vlaamse en federale overheden en het wetenschappelijk onderzoek bevordert door prijzen uit te reiken.

Contactgegevens

Adres

Departement Zorg
Afdeling Beleidscoördinatie

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Departement Zorg
Afdeling Beleidscoördinatie

Koning Albert II laan 15 bus 495, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Enghien Marijke

Arbeidsreglement