• inspecteert voorzieningen die door het departement of door de andere agentschappen van het beleidsdomein WVG worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd
  • rapporteert na elke inspectie over de bevindingen
  • levert beleidsgerichte input aan

Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Zorginspectie WGF

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 31), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van Eekert Stef