Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienst Tewerkstelling

Dienst Tewerkstelling

De Dienst tewerkstelling draagt via verschillende premies en subsidies bij tot de bevordering van de werkgelegenheid.

De dienst:

 • organiseert en beheert de uitbetaling van subsidies:
  • De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)
  • De verschillende doelgroepverminderingen
  • De mentorkorting
  • De transitiepremie
  • Het derdearbeidscircuit (DAC)
  • De gesubsidieerde contractuelen (gesco)
  • De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
  • De jobbonusPLUS voor startende zelfstandigen.
 • De dienst staat daarnaast ook in voor de aanvraag, het onderzoek naar de toekenningsvoorwaarden voor de jobbonus, de verwerking van de loon- en inkomensgegevens, alsook de berekening van de premie.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 08 61
Postadres

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Tewerkstelling

Koning Albert II laan 15 bus 380, 1210 Brussel, België

Arbeidsreglement