Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning heeft op 1 maart 2017 de taken overgenomen van de vroegere FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict).

Het DG Digitale Transformatie:

  • bepaalt de gemeenschappelijke strategie e-government en werkt die uit
  • begeleidt de federale overheidsdiensten bij e-government projecten
  • werkt de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur uit
  • werkt overkoepelende projecten en diensten uit (bv. de elektronische handtekening, de token voor personen, de token voor ambtenaren)
  • beheert de samenwerking met andere overheden inzake e-government.

Contactgegevens

Adres

Directoraat-generaal Digitale Transformatie
Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

WTC III

Simon Bolivarlaan 30 (bus 9), 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 740 79 91