Het Directoraat-generaal Sociaal Secretariaat PersoPoint van de FOD Beleid en Ondersteuning beheert de personeels- en loonadministratie van de diensten van de federale overheid en van de FOD Beleid en Ondersteuning zelf:

  • personeelsadministratie: Elk personeelslid van de federale overheid heeft toegang tot zijn gegevens via zijn digitaal personeelsdossier en via de Self-Service module.
  • loonadministratie: PersoPoint berekent en betaalt de wedden, toelagen en vergoedingen van zowel statutaire als contractuele personeelsleden van de federale overheid en zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden.

Contactgegevens

Adres

Directoraat-generaal Sociaal Secretariaat
Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

WTC III

Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster