Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ombudsfin - Bemiddelingsdienst voor banken, kredieten en beleggingen

Ombudsfin - Bemiddelingsdienst voor banken, kredieten en beleggingen

U bent particulier?

Bent u cliënt van een bank, kredietmaatschappij, kredietbemiddelaar, beursvennootschap, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur en treedt u op als natuurlijke persoon in het kader van uw privébelangen? Dan kunt u een beroep doen op Ombudsfin als u geen voldoening krijgt bij uw financiële instelling.

De medewerkers van Ombudsfin hebben de nodige kennis en ervaring om een efficiënte en juridisch correcte behandeling van uw klachten te garanderen. Boven op de individuele klachtenbehandeling zorgt Ombudsfin er bovendien voor dat er ruimte voor dialoog blijft tussen de financiële instellingen en hun cliënten. Elke behandelde klacht draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de financiële diensten.

De procedure bij Ombudsfin is gratis.

Meer informatie over de aard van de klachten en de procedure vindt u op de website.

U bent een onderneming?

Ombudsfin behandelt klachten van zelfstandigen en ondernemingen over de kredietverlening of over grensoverschrijdende betalingen voor een maximaal bedrag van 50.000 euro. Als het bedrag hoger is dan 50.000 euro, is Ombudsfin niet bevoegd. In dat geval zal er een gerechtelijke procedure opgestart moeten worden.

Het gaat om een tweedelijnsbevoegdheid: de klacht moet eerst voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van de betrokken financiële instelling. Als er geen oplossing gevonden wordt, kan de klacht worden doorgegeven aan Ombudsfin. Ombudsfin bestudeert het probleem en probeert tot een oplossing te komen.

Het beroep op Ombudsfin is gratis voor de ondernemingen en zelfstandigen. De procedure bij Ombudsfin verloopt volledig schriftelijk.

Ombudsfin komt niet tussenbeide in de commerciële politiek van de financiële instellingen. Voor problemen bij de toekenning van kredieten, kan de ondernemer een beroep doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar.

Meer informatie over de aard van de klachten en de procedure vindt u op de website.

Contactgegevens

Telefoon
02 545 77 70
Fax
02 545 77 79
Adres

Ombudsfin - Bemiddelingsdienst voor banken, kredieten en beleggingen

North Gate II

Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster