Het provinciaal Mobiliteitspunt Vlaams-Brabant is een aanspreekpunt binnen de provinciale administratie waar bedrijven terecht kunnen met hun vragen over duurzaam woon-werkverkeer.

In elke provincie staan Provinciale Mobiliteitspunten ter beschikking van bedrijven, bedrijvenzones en instellingen die te maken hebben met problemen van woon-werkverkeer of die het woon-werkverkeer van of naar hun bedrijfslocatie op een duurzamere manier willen organiseren.

De Provinciale Mobiliteitspunten initiëren en faciliteren de potentiële projecten. Daarnaast spelen ze een begeleidende rol bij de coördinatie, de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van de projecten.

Algemene contactgegevens