Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegankelijkheidsverklaring Vlaanderen.be

Toegankelijkheidsverklaring Vlaanderen.be

Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

 • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
 • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
 • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
 • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

Elke overheidswebsite moet verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Toegankelijkheidsverklaring Vlaanderen.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Vlaanderen.be, de algemene website van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid streeft ernaar haar websites en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018(opent in nieuw venster) waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102(opent in nieuw venster) is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij. De website werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist(opent in nieuw venster) bij AnySurfer(opent in nieuw venster).
Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 24 maart 2021.

Nalevingsstatus Vlaanderen.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA(opent in nieuw venster) omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

Vlaanderen.be wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Onevenredige last

 • Vlaanderen.be publiceert documenten zoals PDF-bestanden van alle Vlaamse overheidsdiensten. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als men problemen ondervindt, kan men contact opnemen met de dienst in kwestie voor een toegankelijk alternatief.

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.

 • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.

 • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zal dit stelselmatig herbekeken worden.

 • Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.

 • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.

 • De multi-keuzelijst is niet bruikbaar met een screenreader. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

 • De broncode bevat errors die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.