Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegankelijkheidsverklaring Vlaanderen.be

Toegankelijkheidsverklaring Vlaanderen.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Vlaanderen.be, de algemene website van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid streeft ernaar haar websites en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018(opent in nieuw venster) waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102(opent in nieuw venster) is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020 en gebaseerd op een manuele test door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist.
Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 21 mei 2024.

Nalevingsstatus Vlaanderen.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Europese standaard EN 301 549.

  Niet-toegankelijke inhoud

  De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende reden:

  Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • Sommige (complexe) afbeeldingen hebben geen correcte alternatieve omschrijving of tekstalternatief.

  • Niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling en audiodescriptie. De videospeler heeft geen optie om de ondertiteling aan te passen of uit te schakelen en de sneltoetsen kunnen ongewenst geactiveerd worden via spraakcommando’s.

  • Sommige lijsten of tabellen zijn niet correct opgemaakt.

  • Formuliervelden zijn niet altijd voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.

  • Sommige afbeeldingen zoals infographics scoren onvoldoende op contrast.

  • Tooltips zijn niet bruikbaar met vergroting.

  • Foutmeldingen bevatten niet altijd een suggestie om de fout te verhelpen.

  • De naam, rol, waarde of status van sommige componenten wordt niet correct voorgelezen door schermlezers.

  • Statusberichten in de chat worden niet door schermlezers voorgelezen.

  • Vlaanderen.be publiceert documenten zoals PDF-bestanden van alle Vlaamse overheidsdiensten. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als men problemen ondervindt, kan men contact opnemen met de dienst in kwestie voor een toegankelijk alternatief.