Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA (opent in nieuw venster) omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

Vlaanderen.be wordt eind 2020 nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Tegen eind 2020 willen we dit voor zoveel mogelijk afbeeldingen aangepast hebben. Daarna zullen we op regelmatige basis opnieuw testen.

 • Het contactformulier bevat een CAPTCHA om ongewenste inzendingen te weren op basis van afbeeldingen. Er is ook de mogelijkheid om een audiofragment te beluisteren, maar dit is niet voldoende kwalitatief om de proef te doorstaan. Voorlopig is er geen waardig alternatief beschikbaar, waardoor we de CAPTCHA niet kunnen weghalen. U kunt elke werkdag tussen 9 en 19 uur wel steeds contact opnemen via het gratis nummer 1700 of via chat.

 • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript. In 2021 willen we alle video’s van ondertitels en waar nodig van een transcript voorzien.

 • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zullen we dit stelselmatig herbekijken.

 • Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser. In 2021 werken we onze formulieren verder uit en willen we deze functionaliteit ook kunnen toevoegen.

 • Sommige teksten scoren onder de minimum contrastverhouding. In 2021 zullen we dit stelselmatig aanpassen.

 • Sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimum contrastverhouding. In 2021 zullen we dit stelselmatig aanpassen.

 • De multi-keuzelijst is niet bruikbaar met een screenreader. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

 • Sommige links of knoppen zijn niet bedienbaar met een spraakcommando. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

 • Het selecteren van een aankruisvakje doet de focus automatisch verspringen op pagina’s waar je zoekresultaten kan filteren. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

 • De broncode bevat errors die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.

Onevenredige last

 • Vlaanderen.be publiceert documenten zoals PDF bestanden van alle Vlaamse overheidsdiensten. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als u problemen ondervindt kunt u contact opnemen met de dienst in kwestie voor een toegankelijk alternatief.

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/09/2020 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij.

De website werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist (opent in nieuw venster) bij AnySurfer (opent in nieuw venster).

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22/09/2020.

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Of hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van Vlaanderen.be, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op via het gratis nummer 1700, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur. U kunt ook de chat of het contactformulier gebruiken. Deze vindt u achter “Hulp nodig?” rechtsboven op deze pagina. De medewerkers van 1700 zullen u verder helpen, of geven uw vraag of opmerking door aan Informatie Vlaanderen.

Handhavingsprocedure

U hebt contact opgenomen via 1700 maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? Stuur dan uw klacht naar aiv_klachten@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Als u er met de klachtenbehandelaar van Informatie Vlaanderen niet uitgeraakt, kunt u ook de Vlaamse Ombudsdienst contacteren. De Vlaamse Ombudsdienst is bereikbaar via het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur. U kunt vragen om rechtstreeks doorverbonden te worden met een medewerker van de ombudsdienst. Of u kunt uw klacht sturen naar klachten@vlaamseombudsdienst.be (opent in uw e-mail applicatie).