Reglementering

Een beknopt overzicht van de reglementering vindt u hieronder in de publicatie 'Waterrecreatie op de Vlaamse waterwegen 2018'.

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer vindt u

Belasting en waterwegenvignet

De belasting op de inverkeerstelling van een pleziervaartuig wordt geheven door de Vlaamse Belastingdienst.

Ook het waterwegenvignet is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Welk vignet u moet kopen hangt af van het vaartuig. U kunt kiezen voor een jaarvignet of vignetten voor kortere periodes.

  • Laatst gewijzigd op 6 augustus 2019