Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

Premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

Wie de bodem verstoort, betaalt de kosten voor het verplicht, archeologisch onderzoek. Om deze kosten te helpen dragen, kunt u een premie aanvragen voor vooronderzoeken met ingreep in de bodem. Dat kan een proefsleuvenonderzoek of een proefputtenonderzoek zijn, maar ook een verkennend of waarderend archeologisch booronderzoek.

Voorwaarden

De premie is bestemd voor occasionele bouwheren die de kosten voor het verplicht archeologisch vooronderzoek dat zij moeten uitvoeren, niet zomaar kunnen spreiden over verschillende bouwprojecten of kunnen doorrekenen.

De volgende bouwprojecten komen NIET in aanmerking:

  • projecten van bouwheren die beroepsmatig vastgoed ontwikkelen
  • vastgoed dat men ontwikkelt om te verkopen
  • verkavelingen
  • projecten van regelmatige bouwheren.

De premie kan aangevraagd worden zodra er een aktename is van de archeologienota of nota die het vooronderzoek afrondt.

Alle informatie en voorwaarden van de archeologiepremie(opent in nieuw venster) leest u op de website Onroerenderfgoed.be.

Bedrag

Het premiebedrag wordt op forfaitaire basis bepaald aan de hand van een formule. Die bevat een aantal variabelen die afhangen van het uitgevoerde vooronderzoek, zoals de duur ervan, het aantal boringen en het resultaat. Van deze forfaitair bepaalde kostprijs wordt 80% uitbetaald als premie. Het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem blijft voor rekening van de bouwheer.

Regelgeving

Decreet van 12 juli 2013 (Onroerenderfgoeddecreet) - BVR van 16 mei 2014 (Onroerenderfgoedbesluit)
Hoofdstuk 11 - premies