Voorwaarden

De premie is bestemd voor occasionele bouwheren die de kosten voor het verplicht archeologisch onderzoek dat zij moeten uitvoeren, niet zomaar kunnen spreiden. De volgende bouwprojecten komen NIET in aanmerking:

  • projecten van bouwheren die beroepsmatig vastgoed ontwikkelen
  • vastgoed dat men ontwikkelt om te verkopen
  • verkavelingen
  • projecten van regelmatige bouwheren.

De premie kan aangevraagd worden zodra het archeologierapport ingediend is bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Alle informatie en voorwaarden van de archeologiepremie(opent in nieuw venster) leest u op de website Onroerenderfgoed.be.

Bedrag

Het premiebedrag wordt op forfaitaire basis bepaald aan de hand van een formule:

  • Het vertrekpunt is een vaste basiskost die 12.123 euro bedraagt.
  • Die wordt vermeerderd en verminderd met bedragen die afhangen van de uitgevoerde archeologische opgraving en de aangetroffen toestand (variabelen).
  • Tot slot wordt het bekomen bedrag verminderd met een franchise van 1.500 euro. Die staat voor het niet buitensporige deel van de kosten en blijft hoe dan ook voor rekening van de initiatiefnemer.

Wetgeving

Decreet van 12 juli 2013 (Onroerenderfgoeddecreet) - BVR van 16 mei 2014 (Onroerenderfgoedbesluit)
Hoofdstuk 11 - premies