Premies van Fluvius

Wie een zonneboiler plaatst, kan in aanmerking komen voor volgende premies van netbeheerder Fluvius

Premie van gemeente of provincie?

Sommige gemeenten of provincies geven een premie voor de installatie van een zonneboiler. Met de Premiezoekrobot voor energiepremies in Vlaanderen ((opent in nieuw venster)) (op energiesparen.be) kunt u nakijken welke premies er in uw gemeente gegeven worden.