Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie kan Mijn VerbouwPremie aanvragen?

Wie kan Mijn VerbouwPremie aanvragen?

Phishingmails in omloop

Er circuleren valse e-mails over (energie)premies of teruggave van belastingen, zogezegd in naam van de Vlaamse overheid of de federale overheid.  Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid of de FOD Financiën zal u nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar uw wachtwoord, uw bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens. Mijn VerbouwPremie aanvragen kan enkel via Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster). Stuur een (vermoedelijk) vals bericht via e-mail door naar verdacht@safeonweb.be(opent in uw e-mail applicatie)

Binnen Mijn VerbouwPremie wordt er gewerkt met 3 types van aanvragers:

 1. Eigenaar-bewoner (laagste, middelste en hoogste inkomenscategorie)
 2. Verhuurder woonmaatschappij
 3. Andere investeerder. 

Voor werken aan de van een gelden specifieke voorwaarden voor appartementsgebouwen.

Eigenaar-bewoner (per inkomenscategorie)

U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor een woning die of een dat u op de zelf als bewoont in het Vlaams gewest, volgens het bevolkingsregister. U dient ook eigenaar te zijn van de woning. Hiermee wordt bedoeld: volle eigendom, vruchtgebruik (inclusief recht van gebruik en bewoning), erfpacht, recht van opstal of mede-eigendom.

Het inkomen van de eigenaar(s) en de gezinssituatie bepalen tot welke inkomenscategorie u behoort binnen Mijn VerbouwPremie. Deze inkomenscategorie bepaalt op zijn beurt voor welke categorieën van werken u premies kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht heeft.

 • Binnen Mijn VerbouwPremie wordt rekening gehouden met het inkomen van de eigenaar(s) die de woning bewonen en de (gehuwd of wettelijk samenwonend) volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag.

  • Woont u wettelijk samen of gehuwd en gedomicilieerd in de woning waarvoor u een premie aanvraagt? Als beide partners eigenaar zijn van de woning, maakt het niet uit wie de premie aanvraagt. Er wordt steeds met het inkomen van beide partners rekening gehouden. Is één van de partners géén eigenaar? Dan vraagt deze partner best de premie niet aan. De aanvrager kan dan immers niet beschouwd worden als eigenaar-bewoner en er zou geen premie volgens het inkomen kunnen worden toegekend. De aanvraag wordt dus best ingediend door de partner die eigenaar is en er zal met het inkomen van beide partners rekening worden gehouden.
  • Woont u feitelijk samen en bent u gedomicilieerd in de woning waarvoor u een premie aanvraagt? Dan wordt er niet altijd rekening gehouden met het inkomen van beide partners. Indien beide partners eigenaar zijn, maakt het niet uit wie de premie aanvraagt. Er wordt steeds met het inkomen van beide partners rekening gehouden. Is één van de partners géén eigenaar? Dan vraagt deze partners best de premie niet aan. De aanvrager kan dan immers niet beschouwd worden als eigenaar-bewoner en er zou geen premie volgens het inkomen kunnen worden toegekend. De aanvraag wordt dus best ingediend door de partner die eigenaar is. Men houdt geen rekening met het inkomen van de feitelijk samenwonende partner als die geen eigenaar is.
  • Het inkomen van inwonende werkende kinderen telt niet mee als ze geen eigenaar zijn of als ze zijn. Het telt wel mee als ze eigenaar zijn in , , of hebben.
  • Het inkomen van elk ander inwonend persoon telt niet mee als deze geen eigenaar is.

  Het inkomen heeft betrekking op de som van het gezamenlijk belastbaar inkomen, de afzonderlijke belastbare inkomsten, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan een persoon met een handicap en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbaar inkomen kunt u raadplegen op uw laatst beschikbare aanslagbiljet in ‘My Minfin’, de online applicatie van de FOD Financiën, onder de rubriek ‘Detail van de berekening (vervolg)’.
   • Bent u alleenstaand? Dan vindt u één bedrag terug bij “gezamenlijk belastbaar inkomen”.
   • Woont u wettelijk samen of bent u getrouwd? Dan ziet u bij “Gezamenlijk belastbaar inkomen” twee kolommen verschijnen. Tel in dit geval beide bedragen op. Bent u nog maar een jaar gehuwd of wettelijk samenwonend? Dan ziet u op het aanslagbiljet personenbelasting van het inkomstenjaar waarin je huwde of wettelijk ging samenwonen nog geen twee kolommen. U bent dan nog apart belast. Tel dan voor u en uw partner het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen bij elkaar op.
   • Het gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u op uw aanslagbiljet terug onder de rubriek ‘Gezamenlijk belastbaar inkomen’, waar u moet kijken naar het bedrag vermeld op de lijn ‘ Gezamenlijk belastbaar inkomen’
   • Als u ook afzonderlijk belastbare inkomsten hebt ontvangen, staan die op uw aanslagbiljet vermeld onder de rubriek ‘Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten’, waar u moet kijken naar het bedrag vermeld op de lijn ‘Netto inkomen’.
 • Daarnaast wordt er rekening gehouden met uw gezinssituatie op het moment van de premieaanvraag, met name met het aantal personen ten laste. Als komt in aanmerking:

  • kind dat op de bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald
  • kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op de aanvraagdatum op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt
  • persoon die op de aanvraagdatum beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.
 • Het inkomen van de eigenaar(s) en de gezinssituatie bepalen tot welke inkomenscategorie u behoort binnen Mijn VerbouwPremie. Afhankelijk van de inkomenscategorie waartoe u als eigenaar-bewoner behoort, kunt u beroep doen op verschillende premies en premiebedragen.

  Inkomensgrenzen 2024Laagste inkomenscategorieMiddelste inkomenscategorieHoogste inkomenscategorie
  Alleenstaande≤ 40.860 euro> 40.860 euro - ≤ 51.990 euro> 51.990 euro
  Alleenstaande + 1 persoon ten laste≤ 57.190 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste> 57.190 euro - ≤ 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste> 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste
  Koppel ≤57.190 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste> 57.190 euro - ≤ 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste> 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomend persoon ten laste
  Categorieën van werkenAlleAlle, met uitzondering van gascondensatieketel Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler,

  Nog nood aan de inkomensgrenzen van 2023?

  Inkomensgrenzen 2023 Laagste inkomenscategorieMiddelste inkomenscategorieHoogste inkomenscategorie
  Alleenstaande≤ 40.730 euro> 40.730 euro - ≤ 51.840 euro> 51.840 euro
  Alleenstaande + 1 persoon ten laste≤ 57.020 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste> 57.020 euro - ≤ 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste> 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
  Koppel ≤57.020 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste> 57.020 euro - ≤ 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste> 74.060 euro, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste
  Categorieën van werkenAlleAlle, met uitzondering van gascondensatieketel Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler,

  Wanneer uw inkomen of gezinssituatie wijzigt, kunt u in een andere inkomenscategorie terecht komen. Op de van de premie kunt u slechts tot 1 inkomenscategorie behoren. Het kan wel dat u bij een tweede premieaanvraag voor een andere categorie van werken in een andere inkomenscategorie zit dan bij een eerste premieaanvraag.

 • Categorie van werkenLaagste inkomenscategorie, eigenaar-bewoner of verhuurder woonmaatschappijMiddelste inkomenscategorie eigenaar-bewonerHoogste inkomenscategorie
  Dak
  • isolatie en renovatie
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 5750 euro premie
  • isolatie en renovatie
  • max. 35% van uw factuur
  • tot 4025 euro premie
  • isolatie
  • max. 40% van uw factuur
  • 8 euro per m2

  Buitenmuur

  • isolatie en renovatie
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 6000 euro premie
  • isolatie en renovatie
  • max. 35% van uw factuur
  • tot 4200 euro premie
  • isolatie
  • max. 40% van uw factuur
  • 5 tot 30 euro per m2
  Vloer
  • isolatie en renovatie
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 1500 euro premie
  • isolatie en renovatie
  • max. 35% van uw factuur
  • tot 1050 euro premie
  • isolatie
  • max. 40% van uw factuur
  • 6 euro per m2
  Warmtepomp
  • basispremies:
   • geothermisch: 6400 euro
   • lucht-water: 4800 euro
   • lucht-lucht: 480 euro
   • hybride: 3200 euro
  • max. 50% van uw factuur
  • basispremies:
   • geothermisch: 4000 euro
   • lucht-water: 3000 euro
   • lucht-lucht: 300 euro
   • hybride: 2000 euro
  • max. 40% van uw factuur
  • basispremies:
   • geothermisch: 4000 euro
   • lucht-water: 3000 euro
   • lucht-lucht: 300 euro
   • hybride: 2000 euro
  • max. 40% van uw factuur
  Warmtepompboiler
  • 1080 euro
  • max. 50% van uw factuur
  • 900 euro
  • max. 40% van uw factuur
  • 900 euro
  • max. 40% van uw factuur
  Zonneboiler
  • 660 euro per m2
  • tot 3300 euro
  • max 50% van uw factuur
  • 550 euro per m2
  • tot 2750 euro
  • max. 40% van uw factuur
  • 550 euro per m2
  • tot 2750 euro
  • max. 40% van uw factuur
  Ramen en deuren
  • glas en buitenschrijnwerk
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 5500 euro premie
  • glas en buitenschrijnwerk
  • max. 35% van uw factuur
  • tot 3850 euro premie
  • hoogrendementsglas
  • max. 40% van uw factuur
  • 16 euro per m2
  Binnenrenovatie
  • binnenmuren, plafond en trap
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 2500 euro premie
  • binnenmuren, plafond en trap
  • max. 35% van uw factuur
  • tot 1750 euro premie
  • niet van toepassing
  Elektriciteit en sanitair
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 3750 euro premie
  • max. 35% van uw factuur
  • tot 2625 euro premie
  • niet van toepassing
  Gascondensatieketel
  (met eindfactuurdatum tot uiterlijk 31-10-2023)
  • basispremie: 1800 euro, max. 40% van uw factuur
  • 2500 euro indien ter vervanging van een stookolieketel, max. 50% van de factuur
  • niet van toepassing
  • niet van toepassing

Verhuurder aan SVK/woonmaatschappij

Zowel particulieren (natuurlijke personen) als rechtspersonen (bijvoorbeeld ondernemingen) die een woning of appartement verhuren via een woonmaatschappij, hebben recht op de hoogste premiebedragen (zie tabel hieronder).

Als u de woning of het appartement verhuurt aan een , komt u in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, ongeacht uw inkomen. Deze premiebedragen komen overeen met de premiebedragen die gelden voor een eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie (zie tabel hieronder). Om in aanmerking te komen, moet u bij de aanvraag van de premie een ondertekende en lopende huurovereenkomst van minstens 9 jaar met een woonmaatschappij kunnen voorleggen.

komen niet in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie voor de sociale woningen in hun patrimonium.

 • Categorie van werken

  Verhuurder woonmaatschappij (of laagste inkomenscategorie eigenaar-bewoner)

  Dak
  • isolatie en renovatie
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 5750 euro premie

  Buitenmuur

  • isolatie en renovatie
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 6000 euro premie
  Vloer
  • isolatie en renovatie
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 1500 euro premie
  Warmtepomp
  • basispremies:
   • geothermisch: 6400 euro
   • lucht-water: 4800 euro
   • lucht-lucht: 480 euro
   • hybride: 3200 euro
  • max. 50% van uw factuur
  Warmtepompboiler
  • 1080 euro
  • max. 50% van uw factuur
  Zonneboiler
  • 660 euro per m2
  • tot 3300 euro
  • max 50% van uw factuur
  Ramen en deuren
  • glas en buitenschrijnwerk
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 5500 euro premie
  Binnenrenovatie
  • binnenmuren, plafond en trap
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 2500 euro premie
  Elektriciteit en sanitair
  • max. 50% van uw factuur
  • tot 3750 euro premie
  Gascondensatieketel
  • basispremie: 1800 euro, max. 40% van uw factuur
  • 2500 euro indien ter vervanging van een stookolieketel, max. 50% van de factuur

Andere investeerder

Een ‘andere investeerder’ kan zowel een ‘natuurlijk persoon’ of ‘particulier als een rechtspersoon’ zijn, bijvoorbeeld een onderneming of een VME.

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor een woning, of een niet-residentieel gebouw dat u niet zelf bewoont maar waarin u investeert, ook al bent u geen eigenaar van dit gebouw.
 • Iemand die een woning of gebouw verhuurt op de private huurmarkt, behoort ook tot de doelgroep ‘andere investeerder’.
 • Een niet eigenaar-bewoner behoort ook tot de doelgroep ‘andere investeerder’.

Andere investeerders kunnen enkel Mijn VerbouwPremie voor energie-efficiënte investeringen aanvragen. Dit komt overeen met de premiebedragen voor mensen die in de hoogste inkomenscategorie zitten (zie tabel hieronder).

De premiehoogte hangt dus niet af van uw gezinsinkomen of gezinssamenstelling.

 • Werken die in aanmerking komen:

  Categorie van werken

  Niet eigenaar-bewoner (of hoogste inkomenscategorie van eigenaar-bewoner)

  Dak
  • isolatie
  • max. 40% van uw factuur
  • 8 euro per m2

  Buitenmuur

  • isolatie
  • max. 40% van uw factuur
  • 5 tot 30 euro per m2
  Vloer
  • isolatie
  • max. 40% van uw factuur
  • 6 euro per m2
  Warmtepomp
  • basispremies:
   • geothermisch: 4000 euro
   • lucht-water: 3000 euro
   • lucht-lucht: 300 euro
   • hybride: 2000 euro
  • max. 40% van uw factuur
  Warmtepompboiler
  • 900 euro
  • max. 40% van uw factuur
  Zonneboiler
  • 550 euro per m2
  • tot 2750 euro
  • max. 40% van uw factuur
  Ramen en deuren
  • hoogrendementsglas
  • max. 40% van uw factuur
  • 16 euro per m2
  Binnenrenovatie
  • niet van toepassing
  Elektriciteit en sanitair
  • niet van toepassing
  Gascondensatieketel
  • niet van toepassing

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: