Als 65-plusser kunt u een beroep doen op de aanpassingspremie om uw woning aan uw leeftijd aan te passen. De folder licht toe welke aanpassingswerken in aanmerking komen.

Lees de publicatie

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Folder
Thema's
Bouwen en verbouwen