Vanuit het beleid en de verschillende stakeholders in de land- en tuinbouw is er een grote vraag naar cijfers voor de verschillende sectoren en inzicht in de economische situatie. Het rapport en de daarbij horende cijfers leveren hieraan een bijdrage. Het rapport beschrijft de methodologie voor de resultaten op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk. De resultaten zelf worden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/cijfers gepubliceerd.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Landbouwbedrijven