In een bio-economie wordt biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen. Innovatie staat hierbij centraal. Een dergelijke economie biedt enorme mogelijkheden voor onder andere het verder uitbouwen van een kringloopeconomie, het optimale gebruik van grondstoffen en economische groei. Het belang van de bio-economie in Vlaanderen zal in de toekomst enkel maar toenemen. Vlaanderen zet daarom in op een duurzame en competitieve bio-economie. De publicatie bevat de Vlaamse visie en strategie voor een Vlaamse bio-economie, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 juli 2013.
Publicatiedatum November 2013
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Duurzame ontwikkeling , Duurzame economie

Vorige edities