Gedaan met laden. U bevindt zich op: Competentie-ontwikkelend onderwijs

Competentie-ontwikkelend onderwijs

Boek
januari 2008
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Over de inhoud van begrippen als competentiegericht en competentie-ontwikkelend onderwijs bestaat in de Vlaamse onderwijswereld geen eenduidigheid. De begrippen worden vaak gebruikt in verband met onderwijsvernieuwing en met de opdracht van het onderwijs om competente werknemers op te leiden. De publicatie is het resultaat van de probleemverkenning die de Vlor organiseerde over het concept competenties en hoe het onderwijs daar kan mee omgaan. In acht bijdragen zochten praktijkdeskundigen en academici, elk vanuit hun specifieke kennis en invalshoek, samen naar antwoorden op vragen zoals: Wat betekent het begrip competentie precies? En wat is competentie-ontwikkelend onderwijs? Welke meerwaarde heeft competentie-ontwikkelend onderwijs en wat zijn de valkuilen? Is competentie-ontwikkelend onderwijs meer aangewezen in bepaalde onderwijsniveaus of -sectoren dan in andere? Aan welke voorwaarden moet een onderwijssysteem zeker voldoen om competentie-ontwikkelend onderwijs te kunnen organiseren? Het boek sluit af met een synthesetekst bedoeld als vertrekbasis voor het onderwijsdebat.
Publicatiedatum
Januari 2008
Publicatietype
Boek
Thema's
Onderwijs - algemeen
Auteur(s)
Jan De Maeseneer, Filip Dochy, Ruud Klarus, Ferre Laevers, Martin Mulder, Roger Standaert, Martin Valcke, Herman Baert
Reeks
Probleemverkenningen
Opmerking

De publicatie is in boekvorm te verkrijgen via Uitgerij Garant.