De brochure bevat enkele korte teksten en schema’s als introductie op de cultuurtheorie Cultuur in de Spiegel. De theorie biedt een antwoord op de vraag wat cultuur is en wat het belang ervan is voor het onderwijs.
No issue available in the documents provided

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Juli 2019
Publicatietype Brochure
Thema's Cultuureducatie , Cultuur, jeugd, sport, media en toerisme