Deze brochure kwam tot stand naar aanleiding van een lessenreeks Fokkerij en Selectie in de varkenshouderij die in de periode januari – februari 2011 werd georganiseerd door het Praktijkcentrum Varkens en de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. De lessenreeks omvatte twee namiddagen en ging door te Torhout, Sint-Niklaas en te Geel. De inhoud van de lessenreeks zag er als volgt uit : Dag 1: van 13 u tot 16 u 30 Inleiding: Basisbegrippen en -principes aangaande fokkerij en selectie bij varkens. Door Steven Janssens of Nadine Buys, KULeuven. Zuivere varkensrassen en kruisingen. Door Norbert Vettenburg, Afdeling Duurzame landbouwontwikkeling. Slachtkwaliteit en genetica. Door Marc Vandebroeck, Covavee. Dag 2: van 13 u tot 17 u 00 Vruchtbaarheid, rendabiliteit en genetica. Door Herman Vets, Belgische Boerenbond. Ervaringen in de selectiemesterij met groeipiétrains. Door Jürgen Depuydt, Vlaams Varkensstamboek. Voorstelling aanbieders van genetica, gevolgd door bezoek aan hun demonstratiestanden. Deze brochure is de weerslag van de bijdrage van Steven Janssens over basisbegrippen en –principes aangaande fokkerij en selectie bij varkens.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Januari 2012
Publicatietype Brochure
Thema's Dieren , Landbouw en visserij
Doelgroep Landbouwers