In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG van 25 juni 2002 betreffende de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai zijn lidstaten verplicht om in het kader van een vijfjarige cyclus strategische geluidsbelastingkaarten en actieplannen op te maken voor belangrijke luchthavens op hun grondgebied met jaarlijks meer dan 50.000 vliegbewegingen. In Vlaanderen beantwoordt de luchthaven Brussel-Nationaal als enige luchthaven aan bovenstaande definitie. Het geactualiseerde geluidsactieplan werd door Vlaamse Regering op 15 oktober 2021 goedgekeurd.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Kwaliteit van de leefomgeving