Gedaan met laden. U bevindt zich op: Globaal beleid voor inclusief en duurzaam onderwijs aan dove en slechthorende kinderen. Advies VLOR

Globaal beleid voor inclusief en duurzaam onderwijs aan dove en slechthorende kinderen. Advies VLOR

Beleidsadvies
september 2023
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat betreft de taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal. De Vlaamse regering wil in het gewoon basisonderwijs een taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal mogelijk maken. De Vlor vraagt dat er vanuit een breder perspectief gekeken wordt naar het onderwijs voor alle dove en slechthorende leerlingen. Dat vraagt beleid dat tegemoetkomt aan de noden van de verschillende onderwijsvormen en dat onderwijs mogelijk maakt op maat van de diversiteit aan leerlingenprofielen. Nu maakt men middelen vrij voor een specifiek model voor een beperkte doelgroep
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gelijke kansen in het onderwijs