Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het instrument lasten in de omgevingsvergunning: Hefboom voor een duurzame en robuuste leefomgeving

Het instrument lasten in de omgevingsvergunning: Hefboom voor een duurzame en robuuste leefomgeving

Brochure
september 2023
Departement Omgeving
Bijkomende open ruimte aansnijden, is niet langer een optie. Onze leefomgeving blind verdichten, is ook geen goed idee. Om onze omgeving robuust en duurzaam te maken, hebben we nood aan een nieuwe kijk op ruimte. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zet hiervoor de krachtlijnen uit. Maar om die visie wérkelijk te realiseren, zijn er ingrepen op het terrein nodig. En daarvoor zijn er omgevingsvergunningen nodig. Wateroverlast en droogte, hittestress en klimaatverandering, de toenemende druk op de open ruimte en leefomgevingen met een beperkte leefomgevingskwaliteit … Ze vragen allemaal om doordachte oplossingen. Met het instrument lasten heb je een stevige troef in handen om iets te realiseren op het terrein. Om de positieve impact nog te versterken, bracht het instrumentendecreet een grondige wijziging aan in de bepalingen omtrent lasten in het decreet omgevingsvergunningen. Hoe benut je het volle potentieel van het instrument lasten? Hoe ga je aan de slag met de wijzigingen in het instrumentendecreet? De brochure geeft hierover informatie.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Brochure
Thema's
Kwaliteit van de leefomgeving , Ruimtelijke planning