Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst

Huishoudens van ouderen. Verschillen naar herkomst

Statistieken
maart 2017
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Bijna 6% van de 65-plussers in Vlaanderen is van buitenlandse herkomst. De helft daarvan heeft roots in een West- of Noord-EU-land. Daarnaast is ook een behoorlijke groep ouderen afkomstig uit een Zuid-EU-land, uit de Maghreb en uit Turkije. De woonsituatie van de ouderen van buitenlandse herkomst verschilt van die van de Belgische ouderen, de personen uit West- en Noord-EU uitgezonderd. Vooral ouderen van Maghrebijnse en Turkse herkomst hebben een andere huishoudensstructuur. Ze wonen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van Belgische herkomst nauwelijks collectief, minder vaak alleen en vaker in meergeneratiehuishoudens.
Publicatiedatum
Maart 2017
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Gezin en samenleving , Samenleving en bevolking
Reeks
SVR-St@ts 2017/2