Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leren? Een leven lang?

Leren? Een leven lang?

Statistieken
maart 2017
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
In Vlaanderen volgt 7% van de 25-64-jarigen een bijkomende opleiding. Internationaal ligt dat vrij laag. Nochtans staan Vlamingen behoorlijk positief tegenover levenslang leren. Zo vindt 3 op de 4 Vlaamse inwoners dat men zonder permanente opleiding gedoemd is om op langere termijn niet meer mee te kunnen in onze snel veranderende maatschappij. Vrijwel evenveel Vlamingen zijn ervan overtuigd dat iedereen de kans zou moeten krijgen om zijn/haar loopbaan gedurende een bepaalde periode met behoud van loon en sociale rechten te onderbreken om opleiding en vorming te kunnen volgen. Circa 9 op de 10 vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen voldoende basisvaardigheden kan verwerven. Slechts 2 op de 10 werkende Vlamingen is niet bereid om buiten de werkuren een jobgerichte opleiding te volgen.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
Maart 2017
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Levenslang leren
Reeks
SVR-st@ts 2017/1