Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderwijs voor vluchtelingen: warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief. Verslag van een strategische verkenning

Onderwijs voor vluchtelingen: warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief. Verslag van een strategische verkenning

Studie
december 2018
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
In de periode maart 2017-maart 2018 boog een denkgroep in de Vlor zich over het thema ‘vluchtelingen en onderwijs’. De hoofdtaak van deze strategische verkenning was om het onderwijs voor vluchtelingen in Vlaanderen door te lichten en voorstellen te formuleren die vluchtelingen én het onderwijs ten goede komen. Wat kan onderwijs voor vluchtelingen betekenen? En wat betekenen vluchtelingen voor onderwijs? Hoe kunnen initiatieven vanuit andere beleidsdomeinen bijdragen tot een betere toeleiding en omkadering van onderwijs? Wat is verder nodig om onderwijs aan vluchtelingen optimaal vorm te geven? Wat kunnen we leren van de aanpak in ons omringende landen? Welke rol zien we voor de bredere samenleving weggelegd?
Publicatiedatum
December 2018
Publicatietype
Studie
Thema's
Armoede , Gelijke kansen in het onderwijs