Errata en aanvullingen bij het standaardbestek 260 voor kunstwerken en waterbouw versie 2.0.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Bestek
Thema's
Mobiliteit en openbare werken , Scheepvaart, waterwegen en zeewezen , Techniek en infrastructuur